ACCESS GEVORDERD

access
 • SITUERING

  In deze opleiding wordt dieper ingegaan op de verworven kennis uit de Initiatiecursus. De databank wordt naar de hand van de gebruiker gezet. Fomulieren, rapporten en queries worden verder uitgediept en gepersonaliseerd om een performanter geheel te verkrijgen.

 • DOELPUBLIEK

  Iedereen die met bureautica bezig is, de basis van het pakket Access reeds onder de knie heeft en nog efficiënter wenst te werken.

 • DOELSTELLINGEN

 • VOORKENNIS

  Microsoft Access Initiatie gevolgd hebben of over een evenwaardig kennisniveau beschikken, is noodzakelijk.

 • OPLEIDINGSDUUR

  Vanaf 2 dagen

 • PROGRAMMA-INHOUD

   • Verder bouwen op een bestaande relationale databank opgebouwd vanuit een concreet probleem
   • Tabellen
    • Geavanceerde veldeigenschappen
    • Geavanceerde weergaveopties
     • Werken met invoermaskers
     • Validatieregels instellen (werken met voorwaarden)
     • Werken met opzoeklijsten
    • Geavanceerde filters
    • Indexeren van tabellen (versnellen van de zoekopdrachten)
    • Gegevens importeren vanuit en exporteren naar Excel
   • Formulieren
    • Formulieren met subformulieren
    • Formulieren aanpassen
     • Formulierelementen toevoegen en wijzigen
     • Berekende velden toevoegen
    • Eigen formulieren ontwerpen
   • Geavanceerde queries
    • Parameter- en functiequeries
    • Het gebruik van voorwaarden (verder uitgediept)
   • Rapporten
    • Rapporten met subrapporten
    • Rapporten aanpassen
     • Rapportelementen toevoegen en wijzigen
     • Berekende velden toevoegen
    • Eigen rapporten ontwerpen
    • Rapportkop- en voetteksten toevoegen
    • Paginakop- en voetteksten toevoegen
   • Grafieken
    • Grafiekobjecten bewerken
   • Macro’s
    • Macro’s maken en gebruiken
    • Macro acties ingeven
    • Een macro aan een knop toewijzen
    • Conditionele macro’s en optiegroepen
    • Het gebruik van groepsnamen in macro’s
    • Automatisch uitgevoerde macro’s