CSS
GEVORDERD

css
 • SITUERING

  De cursus Webopmaak met Cascading Style Sheets (CSS) Gevorderden is een tweedaagse opleiding die het vervolg vormt op de initiatie-opleiding. In deze opleiding wordt de theoretische CSS-kennis verder uitgediept en een grote synthese- oefening uitgewerkt. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan de optimalisatie van de code voor goede weergave in de verschillende browsers. Een doorgedreven scheiding van content en layout is belangrijk voor zoeksysteemoptimalisatie en voor de visuele aanpasbaarheid van websites.

 • DOELPUBLIEK

  Grafici, webdesigners, webontwikkelaars, webmasters die hun kennis van front-end webcode wensen te optimaliseren.

 • DOELSTELLINGEN

 • VOORKENNIS

  Webopmaak met CSS Inititatie gevolgd hebben of over een evenwaardig kennisniveau beschikken, is noodzakelijk. Basiskennis HTML is een vereiste.

 • OPLEIDINGSDUUR

  2 dagen

 • PROGRAMMA-INHOUD

   • Herhaling van de basisbegrippen van CSS
   • Gevorderde lay-out ontleding volgens CSS
   • Verschillende complexe lay-out modellen met CSS
   • CSS-optimalisatie in de verschillende browsers
   • Het gebruik van Sprites
   • CSS3
   • Analyse van veel voorkomende problemen
   • Uitwerken van een volledige lay-out
   • Gerichte oefeningen rond specifieke problemen